Çerçeve Aksesuarları

Agraf

Çerçeve oluşturulmak üzere desterede 45 derecelik açı ile kesilmiş profillerin birbirine birleştirilmesini sağlayan, marangozların kırlangıç diye tabir ettikleri malzemenin metalden yapılmış halidir.

Agraf çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • 5 mm lik agraf
 • 7 mm lik agraf
 • 10 mm lik agraf
 • 12 mm lik agraf
 • 15 mm lik agraf

Not: Aşağıdaki (mm) agrafın dikey yüksekliğini gösterir.

1. Agraf – Profil İlişkisi

Örneğin

11 cm genişliğinde ve en yüksek noktası 7,2 cm olan bir profilde kullanıcak agraf sayısı ile, 2 cm genişliğinde ve en yüksek noktası 1,4 cm olan bir profilde kullanılacak agraf sayısı aynı değildir. Yandaki görsel örnekte, Profil yüzeye değen kısımlarında A, B ,C , D noktalarına ayrıl- mıştır (not agraf denilen metal zımba, özel bir makinayla profilin yüzeye değen kısmın- dan tepeye doğru itilmek suretiyle profilin içine çakılır. Böylece iki profil birbirine kenet lenir). Görüldüğü gibi profilin en alçak kısımları A ve D noktaları olup, sırasıyla C ve en yüksek noktası da B noktasıdır. Bu noktanın yüksekliği 72 mm yani 7,2 cm dir. Dolayısıy- la bu noktaya üst üste binecek şekilde 10 mm yüksekliğindeki agraftan tam 4 tane çaka- biliriz. Bu, 40 mm yani 4 cm yüksekliğe tekabül eder ki söz konusu noktanın da yüksek- liği de 7,2 cm olduğundan agraflar yüzeye çıkıp profili çatlatarak deforme edemez. Ancak bu noktaya 4 adet agrafın üst üste çakılmış olması çerçevenin sağlam bir şekilde bir bütün olarak durmasına fiziki olarak yeterli olamaz. Beraberinde C , D ve A nokta- larına da birer adet 10 mm lik agraflar çakılmalı ki çerçeve sağlam bir şekilde durabilsin.

Yandaki görsel örnekte, Profil yüzeye değen kısımlarında A ve B olmak üzere iki noktaya ayrıl- mıştır. Profilin A ve B noktalarındaki yükseklikleri hemen hemen aynıdır. En yüksek tepesi, ortalara denk gelmektedir. Ancak çerçevenin minimum agraf ile fiziki olarak en sağlam bir şekil de oluşturulması açısından agrafların A ve B noktalarına 1 er adet şeklinde çakılması en uygun hareket tarzıdır. Ortaya ve öne (B) çakılması onu sağlamlaştırmayacaktır. Ortaya ve arkaya (A) çakılması da yine onu sağlamlaştırmayacaktır. A , Orta ve B noktalarına çakılması da gereksiz yere (3 adet) agraf kullanımı nedeniyle maliyeti arttıracağından; Optimal çakım şekli A ve B noktalarına 1 er adet 10 mm lik agraf çakmak olacaktır. Dolayısıyla bu profilden oluşturulacak bir çerçevede, 4 köşe için 2 şer adet 10 mm lik agraftan toplam 8 adet 10 mm lik agraf kullanılacaktır. Not: Bu husus, agraf girdisinin hesaplanması açısından oldukça önemlidir. Bir resim çerçevesinde; ölçü ne olursa olsun, profil çeşidi ne olursa olsun, çakılması gereken minimum agraf sayısı bellidir. 4 adet. Ancak çakılması gereken agraf sayısının maksimum adedi ve agraf çeşidi belirli değildir. Bu, profilin kesit olarak dikey yüksekliğine, profilin yüzey olarak genişliğine , profilin hangi ölçüde kesilerek, hangi ölçüde çerçeve yapılacağına göre değişkenlik gösterir. Örneğin bir üst örnekteki 2,2 cm lik çerçevede A ve B noktalarına çakmak yeterli denildi. Ancak bu belirli bir ölçüye kadar yeterli. Eğer 40cmx50cm ölçülerinde bir çerçeve için bu profil üzerinden talep gelirse ölçünün büyüklüğü nedeniyle mukavemeti arttırmak adına A , B noktalarıyla birlikte Orta noktaya da bir agraf çakılması gerekliliği ortaya çıkar. Yukarıdaki 2 noktaya agraf çakma durumu en fazla 30cmx40 cm ye kadar yeterli olabilir. Formülizasyon bu ve buna benzer durumlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.


Arka Kaplama Bezi

Çerçevelerin arka kısmı, zamanla duvarda is ve kirlenme yaratır. Bu kirlenmeyi önlemek için çerçevenin arkası özel sentetik bir bezle kaplanır. Bu bez aynı zamanda çerçevenin içindeki resmin daha az hava ile temas etmesini sağlayarak resmin ömrünü uzatır.


Askı

Çerçevede arkalığın kullanılmaması durumunda çerçevenin duvara asılmasını sağlayan malzemedir. (Siparişin admine yansıyan kısmında arkalığın olmaması durumunda askı seçenek haneleri oratay çıkmalı ve operatör çerçevenin durumunda göre uygun olan seçeneği uygun adette seçerek, o askı çeşidini, o adette stoklardan düşürmeli).


1. Askı çeşitleri minimum aşağıdaki gibidir.

 • Tırtıklı Askı: Kendi üzerindeki sivri Ayakları sayesinde profile çekiç ile vuru larak çivi gibi çakılır. Herhangi bir vida vb. ek malzeme gerektirmez.
 • Üçgen Askı – 1 adet vida gerektirir.
 • İki delikli küçük askı – 2 adet kısa
 • İki delikli büyük askı – 2 adet uzun
 • Üç delikli küçük askı – 3 adet kısa
 • Üç delikli büyük askı – 3 adet uzun vida gerektirir.

2. Askı çeşitleri ile ilgili herhangi bir Formülizasyon talep etmiyoruz. Burada talep ettiğimiz şey, siparişi verilen çerçevenin operatörün önüne düştüğünde operatör tarafından kullanılacak olan askı çeşit ve sayısının işaretlenebileceği kutucukların çıkmasıdır. Bu kutucuklar sayesine askı çeşitlerinin stok takibatını yapmayı hedefliyoruz.


Çelik Tel

Çelikten imal edilmiş, askı aparatı olarak kullanılan teldir. Askı çeşitlerinden , “tırtıklı askı” hariç tüm askı çeşitlerinin tamamlayıcısı sayılır. Yani tırtıklı askı kullanılmayacaksa, çelik tel kullanma ihtimali ortaya çıkar (Ama kesinlikle kullanılır demiyoruz) Bu da operatörün, çerçeve uygunluğu kıstasına bağlı olarak seçimine bırakılacaktır.

Çeşitten kasıt,

 • Tel kalınlığı 2,2 mm veya 3 mm kalınlığında gibi en az 3 çeşittir.
 • Telin 1 top’taki toplam uzunluğu 100 metre veya 200 metrelik toplar şeklinde satılır.


Esner Çivi

Bir çerçevede yer alan CAM , RESİM , PLASTİK DAYAMALI ARKALIK veya KARTON’ dan oluşan asli unsurların bir arada durmasını sağlayan ve onları tutan çiviye denir. Esner çivi denmesinin sebebi,geriye doğru esnemesidir.Bu esneme sayesinde içerisine resim koymadan gönderdiğimiz çerçeveyi müşteri, çivileri yukarı doğru esnetmek suretiyle kaldırarak arkalık veya kartonun altına resmi koyabilmektedir.

 • Esner çivide, çeşitten kasıt; kalite bazındadır. En az 3 kalite esner çivi çeşidi olup, AGRAF taki gibi yükseklik bazlı bir çeşitleme esner çivide yoktur. Yani esner çivi; Uzunluk, kalınlık ve yükseklik anlamında TEK ÇEŞİTTİR.
 • Esner Çivi – Profil İlişkisi:
  (Örnek 1)
  18×24 ebadındaki 22 mm kalınlığındaki bir çerçeveye; 18 olan kenarlarına 1 er adet 24 olan kenarlarına 2 şer adet olmak zere toplam 6 adet esner çivi çakılırken, 18×24 ebadındaki 77 mm kalınlığındaki bir çerçeveye; Profilin kalınlığı nedeniyle çerçevenin ağırlığı artacağı için 18 olan kenarlarına 2 şer adet 24 olan kenarlarına 2 şer adet olmak üzere toplam 8 adet esner çivi çakılmaktadır.
  (Örnek 2)
  30×40 ebadındaki 22mm kalınlığındaki bir çerçeveye; 30 olan kenarlarına 3 er adet 40 olan kenarlarına 4 er adet olmak üzere toplam 14 adet esner çivi çakılırken, 30×40 ebadındaki 77 mm kalınlığındaki bir çerçeveye; Profilin kalınlığı nedeniyle çerçevenin ağırlığı artacağı için 30 olan kenarlarına 4 er adet 40 olan kenarlarına 5 er adet Olmak üzere toplam 18 adet esner çivi çakılmaktadır. Bu örnekler paralelinde;
 • Esner çivide kabaca formülizasyon şu şekilde olabilir. 1- Profil kalınlığı 55 mm’ye 5,5 cm’ye kadar olan profillerde; Her 15 cm’ye kadar olan uzunluğa, minimum ve maksimum 1 adet Esner çivi çakılır. Formül: Kenar uzunluğu / 15 = Bölüm, 5 ten büyüklerde Yukarı Yuvarlanır. 5 ten küçüklerde Aşağı Yuvarlanır.
 • 2- Profil kalınlığı 55 mm’yi yani 5,5 cm’yi geçen profillerde; Her 20 c’ye kadar olan uzunluğa, aralık mesafeleri operatörce belirlenmek üzere minimum ve maksimum 2 adet Esner çivi çakılır. Formül: Kenar uzunluğu / 20 = Bölüm, 5 ten büyüklerde Yukarı Yuvarlanır. 5 ten küçüklerde Aşağı Yuvarlanır.


Plastik Arkalık

Sadece belirli ölçülerde üretilen, çerçevenin hem masaya dayamalı bir şekilde durmasını hem de istenirse duvara asılmasını sağlayan plastikten yapılan bir malzemedir.

Çeşitten kasıt ölçü çeşidi değil,

 • 2 Kademeli dayamalı arkalık,
 • 5 Kademeli dayamalı arkalık(Biz firma olarak, 5 kademeli olanı tercih ediyoruz).


Birden fazla tedarikçiden aşağıdaki ölçüler şeklinde tedarik edilebilir (Aslında bu ölçüler, dünya standart fotoğraf ölçüleridir).
 • 6×9
 • 9×13
 • 10×15
 • 13×18
 • 15×21
 • 18×24
 • 20×25
 • 21×30
 • 24×30

Plastik Arkalık – Kullanıcı Durumu İlişkisi

 • Bireysel Kullanıcı: Bireysel kullanıcının siparişini vermiş olduğu çerçeve nin iç ölçüsü * ,yukarıdakilerden birisi ise sistem direkt olarak admine arkalıklı sipariş geçmeli. (Stoklardan, o ölçüye ait arkalık düşülmeli) Çünkü, bireysel kullanıcı belirli bir büyüklüğe kadar çerçevesini hep komidin vb. üzerinde düşünecektir. onu duvara asmayı düşünmeyecektir. Burada arkalığı seçmeli yaparsak, müşteri seçmeyi unutacak ve çerçevesi arkalıksız gittiğinde onun gözünde sorumlu bizler olacağız. İç ölçü*: Normal şartlarda resmin ölçüsüdür, ancak; Paspartu seçilmişse , paspartunun kenar boşluk ayarları yapıldıktan sonraki ortaya çıkacak olan ölçü de bir iç ölçüdür. Yani paspartu kullanımı söz konusu olduğunda iç ölçü değişmektedir. Örneğin, en13xboy18 ölçüsü, dünya standart fotoğraf ölçüsüdür. Müşterinin bu resimde paspartu kullanmak istediğini varsayalım ve resmin kenar boşluklarını 3 er cm belirlemiş olsun. Bu durumda iç ölçü; En: 13+3+3=19 cm Boy:18+3+3=24cm olacaktır. Bu ölçü, yani 19×24 ölçüsü yukarıdaki plastik arkalık ölçülerinden hiç birisine uymayacağından arkalık kullanılmayacaktır. Sistem admine burada arkalıklı sipariş geçmemek üzere formülize edilmelidir.
 • Kurumsal Kullanıcı: Kurumsal kullanıcı (çoğunlukla fotoğrafçı), her ne kadar ağırlıklı olarak dünya standart fotoğraf ölçülerinde sipariş verecek olsa da yüksek adetli siparişlerinde, maliyetlerini kısmak adına arkalık talep etmeyebilir. Örneğin, fotoğrafçılar ajans şirketleri gibi bazı promosyon işleri alırlar. Bu işlerde de baskı makinaları, dünya standart fotoğraf ölçülerine uyumlu olduğundan bu ölçülere paralel ölçüler üzerinden işleri alırlar. Bu bağlamda 400 adet 18×24 baskı işi aldığını ve müşterisinin bunları ondan çerçeveli olarak istediğini varsayalım. Burada her bir arkalık için ekstra 1 TL gibi bir maliyete katlanmamak adına arkalığı talep etmeyebilir. Dolayısıyla sisteme Kurumsal kullanıcı kodu ile girildiğinde: Arkalık seçimli Bireysel kullanıcı kodu ile girildiğinde: Arkalık zorunlu *- *- İç ölçünün arkalık ölçüsüne uyması şartı altında.


Saat Mekanizması


Yıldız Başlı Somun

Yıldız başlı vidadır.

 • Çeşitleri şimdilik Kısa ve Uzun olarak 2 çeşittir. Ancak bu çeşitlendirme sistemde, Kısalık ve uzunluklar mm bazında değişeceğinden en az 10 kutucuk ile ifade edilmeli. 2 kutucuk ile kalmamalı.
 • Tırtıklı Askının ve Arkalığın kullanılmadığı ya da,
 • b), c), d), e), f) askı çeşitlerinin kullanıldığı her durumda Yıldız Başlı Somun, kullanılacaktır. • Kullanılan askıdaki delik adedi kadar kullanılacaktır.
 • Askı çeşidi seçimini yapan operatöre kullanılacak vida sayısı adedi sistem tarafından sunulmalıdır. Ancak kullanılacak vidaların uzun mu kısa mı olacağı operatör seçimli olmalıdır. Operatörün seçimine istinaden seçilmiş vida çeşidi, seçilen adet kadar stoklardan düşmelidir.


Yüzük

Yaklaşık 1 cm büyüklüğünde ortasında 3mm çapında delik bulunan ve çelik teli sıkıştırmaya yarayan askı aparatıdır. Çelik telin, seçilmiş olan askı aparatlarından herhangi bir tanesine geçirildikten sonra onun geri kaçmasını önlemek amacıyla sıkıştırmaya yarayan malzemedir. Çelik Telin kullanılacağı her durumda YÜKSÜK kullanılır.

 • Bir tek çeşidi vardır.
 • Bir çerçevede kullanılacak adet, çerçevenin durumuna göre değişeceğinden bu ürünün de adet bazındaki stok düşümü operatör seçimli yapılmalıdır.

Bizimle İletişime Geçin

Biz sosyal insanlarız, bu yüzden bizler ile temasa geçin. Bizi takip edin, haber duyrularımız için,
yeni ürünler ve özel teklifler almak için.